درباره ما

شرکت کاوش صنعت

بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات صنعتی انواع شیرآلات صنعتی ، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی و ...

شرکت کاوش صنعت سپاهان "با اتکال به قدرت لایزال الهی" و با تکیه بر تجارب ارزشمند حاصل از مشارکت در تدارک قطعات یدکی برای صنایع مختلف کشور در طول 24 سال گذشته ، توفیق آن را داشته است که با سازماندهی جمعی از کارشناسان متعهد و زبده صنعت و دانشگاه و تشکیل هسته ی فنی و مهندسی در این سال های متمادی با رویکرد بومی سازی قطعات و تجهیزات صنایع از جمله انواع شیرآلات صنعتی ، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی و... در خدمت صنایع مختلف بوده و امادگی خود را جهت همکاری بیشتر در ادامه این روند اعلام می دارد .

روند بومی سازی قطعات یا تجهیزات در شرکت کاوش صنعت سپاهان

تجزیه و تحلیل عملکرد

1 - آنالیز عملکرد
2 - دمونتاژ

مستندات فنی

1 - نقشه های اجرائی
2 - نقشه های مونتاژی
3 - تهیه شناسنامه فنی ( تهیه دفترچه مستندات و طریقه تولید قطعات و تجهیزات و تست و کنترل کیفی آن ها)

بهبود مکانیزم

1 - بررسی مجدد بر روی فرآیند تولید و مهندسی
2 - مکانیزم نرم افزاری 
3 - مدلینگ قطعات 
4 - مونتاژ نرم افزاری  
5 - تحلیل عملکرد مکانیکی و برقی و ...  
6 - بهبود محصول 

تهیه برنامه فرآیند تولید

1 - تهیه برنامه تولید (گانچارت) زمان بندی از تولید تا مونتاژ
2 - ساخت زیر قطعات و کنترل کیفی آن ها
3 - مونتاژ زیرقطعات 
4 - تست و کنترل کیفی قطعات و تجهیزات نهائی