چگونگی و طرز کار شیرهای برقی solenoid valves

فهرست مطالب

شیرهای برقی سولنوئیدی یا Solenoid Valves، از اصول الکترومغناطیسی برای کنترل جریان مایعات یا گازها استفاده می‌کنند. این شیرها با اعمال جریان برق به یک قطبه سولنوئید (یک ولوهای الکترومغناطیسی)، وظیفه باز و بسته کردن مسیر جریان را انجام می‌دهند. زمانی که جریان برق قطبه سولنوئید را فعال می‌کند، یک فیلد مغناطیسی ایجاد می‌شود که به نواری فلزی متصل به پلاگر شیر اعمال می‌شود. این نوار فلزی حرکت کرده و یا به حالت بسته و باز قرار می‌گیرد، جریان مایع را از طریق شیر کنترل می‌کند.

به طور کلی، فرآیند کارکرد شیرهای برقی سولنوئیدی به شرح زیر است:

1. فعال‌سازی:

زمانی که جریان برق به سولنوئید اعمال می‌شود، یک فیلد مغناطیسی ایجاد می‌شود.

2. جذب:

این فیلد مغناطیسی باعث جذب نوار فلزی متصل به پلاگر شیر می‌شود.

3. حرکت:

نوار فلزی زیر تأثیر فیلد مغناطیسی حرکت کرده و باعث باز یا بسته شدن مسیر جریان مایعات می‌شود.

4.  باز و بسته کردن :

با توقف جریان برق، فیلد مغناطیسی از بین می‌روند و نوار فلزی به حالت خود بازمی‌گردد، مسیر جریان مایعات دوباره باز یا بسته می‌شود، به وضعیت قبلی خود بازمی‌گردد.

از شیرهای برقی سولنوئیدی برای کنترل جریان در سیستم‌های آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، دستگاه‌های پزشکی، سیستم‌های خودرو و خیلی موارد دیگر استفاده می‌شود. این شیرها معمولاً با قابلیت کنترل دقیق جریان، سریع بودن در عملکرد، و قابلیت اتصال به سیستم‌های کنترلی الکترونیکی، برای کاربردهای مختلف بسیار مفید هستند.

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *