آموزش های ولوها و شیرآلات صنعتی

Kitz-Butterfly-Valve-Catalog

دانلود فایل PDF

kitz-butterfly-valve-catalog- pn DIN 7005 و DIN2501و DIN 1092

دانلود فایل PDF